להפיץ את הצווארון, ללעוג ה"שני בגדי נשים


הודעות האחרונות