Nodweddion 5 uchaf o achos gliniadur

efallai eich bod yn gyfarwydd â gliniadur eu cymryd pan fydd mynd ar gyfer teithio, busnes neu hyd yn oed i'r ysgol oherwydd ei gyfleustra. Fodd bynnag, mae'r gliniadur yw mor hawdd wedi'i ddifrodi bod achos gliniadur dibynadwy yw anhepgor, sy'n arbennig defnyddir pan schlep chi'r gliniadur i'w gadw rhag difrod, fel Ponciau a'r scratches. Felly mae'n syniad da i chi yn berchen ar achos gliniadur gwydn. Os ydych yn ceisio ar gyfer yr achosion priodol gliniadur, Dyma rai awgrymiadau y gallai eich helpu.

5 achos gliniadur gorau:

maint eich gliniadur: maint achos gliniadur yn dibynnu'n bennaf ar sut mae eich gliniadur edrych fel. Er enghraifft, os yw eich gliniadur yn un gyda sgrin fawr y mae yn fwy na 15 modfedd, fwy na thebyg angen i chi edrych am yn un mawr â digon o le i ddal eich gliniadur. Ac os yw'ch gliniadur trwm, bydd yn hanfodol i ddod o hyd i achos gliniadur â natur gadarn a gwydnwch i osgoi unrhyw risgiau wrth ymgymryd â'r gliniadur.

achos arddulliau: ceir mathau gwahanol o achosion a gliniadur yn y farchnad. Os ydych bob amser yn gwneud busnes gyda eich gliniadur, dylid yr achos gliniadur mewn arddull cyson parhaus. Hefyd dylai ddarparu ar gyfer achos hwn gliniadur eich dogfennau busnes ac eitemau cysylltiedig eraill. Felly pan rydych chi'n chwilio am yr achos, edrychwch ar p ' un ai mae digon pocedi ar gyfer popeth neu beidio.

ddeuoliaeth: adeiladu dibynadwy fel arfer yn chwarae rhan bwysig yn ansawdd yr achos gliniadur. Er mwyn cadw'r gliniadur trwm o'r difrod a achoswyd gan ollwng, chwalu neu unrhyw beth arall, cadarn yw strap ysgwydd o arwyddocâd mawr. At hynny, dylai ystyried defnyddiau gwrthiannol-tywydd pan ydych yn dewis achos gliniadur, am y gallant amddiffyn eich cyfrifiadur rhag yr elfennau.

fan arall : y dewis personol hefyd fydd yn penderfynu'r arddull o achosion gliniadur. Os ydych am eich achos i'r gallu digon i ddal ategolion eraill gliniadur, fel addasyddion, ceblau data a llygoden allanol, ac unrhyw gwerslyfrau neu'r busnes deunyddiau fel y dymunwch, canfod gliniadur cefn yn ddigon pell gyda llawer o gompartmentau.

gyfleustra: y gantores gyfforddus fel arfer yn gweithredu rhan bendant yn y broses ddethol. Bob amser mae'r gliniadur trwm a byddwch yn teimlo wedi blino ar ôl amser maith o gario hyd yn oed os yr achos yn wydn, felly mae bag liniadur gyda rholeri a dynodydd estynedig yn angenrheidiol. At hynny, byddwch yn teimlo yn gartrefol os yw'r achos gliniadur yn cynnwys strap ysgwydd clustogog neu strapiau lumbar.